Abaka  Han Kimdir?

Abaka  Han Kimdir? Abaka  Han Biyografisi Abaka  Han Kaç Yaşında? Abaka  Han Nerede Doğdu? Abaka  Han Nereli?

İran-İlhanlı Devleti’nin İkinci Hükümdarı

1234 yılında Moğolistan ’da doğdu. Hülagu ’nun oğlu, Cengiz Han’ın torunudur. Çocukluğu ve gençliği Moğolistan ’da geçti. 1256 yılında babasıyla birlikte İran ’a geldi. Hülagu ’nun 1258 yılında Bağdat ’ı yakıp yıktığı ve binlerce insanı katlettiği sırada, onunla beraberdi. Babasının ölümü üzerine, hanedan temsilcileri tarafından hükümdarlığa seçildi. Hülagu, Bizans İmparatorunun kızını istemişti. Fakat kız yoldayken Hülagu öldü. Abaka Han babasının yerine bu kızla evlendi.

Babasının Mısır Memluklerine ve müslümanlara karşı başlattığı zalimane mücadeleye devam etti. Koyu bir budist olan Abaka Han, Bizans İmparatorunun kızıyla evli olduğundan, Müslümanlara karşı düşmanca, Hıristiyanlara karşı ise dostça bir siyaset takip etti. Bu davranışları, Avrupa ’da memnuniyetle karşılandı. Bütün gayret ve çalışmalarına rağmen, Avrupalılarla birleşip Memlukler üzerine hakimiyet sağlayamadı. Ayrıca Kafkasya ’da yaşayan kabileler üzerinde hakimiyet kurmak istediyse de önceleri muvaffak olamadı.

1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğollar, Türkiye Selçukluları üzerinde hakimiyet kurmuşlar ve Anadolu ’yu işgale başlamışlardı. Moğollar taraflısı görünerek Anadolu ’yu daha büyük bir tahribattan koruyan Pervane Muinüddin Süleyman, daha sonra Memluk hükümdarından yardım istedi. Bu davet üzerine Anadolu ’ya büyük bir sefer düzenleyen Sultan Baybars, Moğol ordusunu Elbistan ’da bozguna uğrattı. Halkın sevgi gösterileri arasında Kayseri ’ye kadar geldi. Moğol ordusunun yenilgiye uğradığını haber alan Abaka Han, büyük bir ordu hazırlayarak Anadolu ’ya girdi. Bu sırada Melik Baybars, geri çekilip Suriye ’ye döndü. Abaka Han ise hıncını Anadolu Türklerinden çıkardı. Kayseri ve Erzurum arasında yaptığı mezalimlerde binlerce masum kişiyi katlettirdi. Pervane Muinüddin Süleyman idam edildi (1277).

Abaka Han, batıdaki muvaffakiyetsizliğine rağmen, doğuda birçok galibiyetler elde etti. Burak komutasındaki büyük bir Çağatay ordusu, 1270 senesinde yenilgiye uğratıldı. Abaka Han, doğudan gelecek bazı hücumlarda üs olarak kullanabilmek için, devrin büyük ilim merkezi olan Buhara ’yı 1273 senesinde yağmalatıp yıktırdı.

Abaka Han, babasının kurduğu İlhanlı Devleti’nin sınırlarını güçlükle koruyabildi. Halk üzerindeki ağır vergi yükünü hafifleterek içeride huzuru sağlamak istedi. Gayesiz bir cihangirlik sevdası için pekçok İslam memleketini talan etti. Bir çok müslümanı şehit etti. Budizmin yayılmasına çalıştı ve birçok Budist tapınakları yaptırdı. 1282 senesinde Hemedan ’da öldü. Bazı kaynaklar onun zehirlenerek öldürüldüğünü, bazıları ise tutulduğu bir hastalıktan kurtulamadığını kaydederler. Abaka Han’ın ölümünden sonra yerine yeni müslüman olan kardeşi Ahmed Han (Teküdar) geçti.

Yorum yapın